A+ A A-

Top novosti

Pred BiH su teški izazovi i velika neizvjesnost

Sarajevo, 11.11.2010. - Ovogodišnji Izvještaj o napretku BiH na putu ka EU je najgori od kako se ovakva vrsta monitoringa nad našom zemljom provodi. Ta činjenica, prirodno, pojačava frustracije zvaničnog Brisela, Bosnu i Hercegovinu još više usporava na putu integracija, a euroskepticima predstavlja dodatno 'pogonsko gorivo'.
Read more ...

Kako i zašto se Kučan 'prihvatio' Bosne i Hercegovine?

Ljubljana, 08. 11. 2010. - Bivši predsjednik Slovenije i specijalni izvjestilac slovenačkog premijera za BiH Milan Kučan izjavio je na konferenciji za medije u Ljubljani da se za prihvatanje te funkcije odlučio nakon razgovora sa predsjednikom države Danilom Tirkom. Na tu kratkoročnu funkciju Kučana je krajem prethodne sedmice imenovao slovenački premijer Borut Pahor.

Read more ...

Do sada najgori Izvještaj o napretku

Brisel, 09.11.2010.- Komisija Evropske unije usvojila je Paket proširenja za 2010. koji sadrži Strateški dokument, Mišljenja o zahtjevima za članstvo Crne Gore i Albanije, te sedam Izvještaja o napretku drugih država kandidata i potencijalnih kandidata, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

U do sada najgorem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija glavni zaključak je da "nedostak zajedničke vizije među političkim liderima o pravcu u kom će se kretati država, nastavlja blokirati ključne reforme i dalji napredak ka EU. Zato je, smatra Komisija, potrebno preduzeti inicijalne korake da bi se Ustav uskladio sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i unaprijedila efikasnost institucija.
Potrebno je da zemlja bude u poziciji da usvaja, implementira i provodi zakone i propise EU da bi krenula ka postizanju svog strateškog cilja evropskih integracija.

Read more ...

More Articles ...

  1. Konačno ukinute vize