A+ A A-

KRAJ BOLONJSKOG PROCESA?

BRUXELLES, 20.09. 2011.- Evropska komisija je predstavila prijedlog strategije za modernizaciju visokog obrazovanja s ciljem povećanja broja osoba s fakultetskim diplomama kako bi pomogli što brži izlazak iz ekonomske krize.

Evropska komisija navodi da visoko obrazovanje u Evropi ne daje dovoljno dobre rezultate kako bi privreda dobila stručnjake s potrebnim znanjima i vještinama za stvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast.

Najnovija inicijativa dio je strategije "Evropa 2020." u kojoj je zacrtan cilj da do 2020. godine 40 posto mladih Evropljana imaju sveučilišnu diplomu. Prema podacima iz 2010. godine postotak mladih osoba s diplomama visokoškolskih ustanova iznosio je 33.6 posto.

"Visoko obrazovanje je moćni pokretač ekonomskog rasta i ono otvara vrata boljem životnom standardu. To je također najbolje osiguranje protiv nezaposlenosti. Ipak, previše ljudi s diplomama bori se da nađe posao. Moramo reformirati visoko školstvo i strukovno obrazovanje tako da naše mlade ljude opremimo znanjima i vještinama kako bi iskoristili svoj potencijal", izjavila je evropska povjerenica za obrazovanje i kulturu Androulla Vassilou.

U Evropskoj uniji ima oko 4000 sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova s više od 19 miliona studenata.

Komisija želi promijeniti i kriterije za klasifikaciju sveučilišta u svijetu, kako bi se ona ocijenjivala općenitijim kriterijima od sadašnjih, koji prema riječima povjerenice Vassilou daju prioritet istraživanju, a zanemaruju kvalitet obrazovanja, internacionalizaciju i inovacije".

Prema poretku koje je sastavilo sveučilište u Šangaju, među 100 najboljih sveučilišta u svijetu ima 28 evropskih, ali je među prvih 20 njih 17 iz Sjedinjenih Država.

Prema procjenama Komisije, visoko obrazovanje će do 2020. godine u EU biti potrebno za 35 posto radnih mjesta, za koja nekada hvaljena Bolonjska reforma visokog obrazovanja nije dala očekivane rezultate, već je po mnogim stučnim mišljenjima glavni krivac za degradaciju školstva. Posebno u zemljama tranzicije koje su olako i nepripremljeno ušle u tako zahtjevne reforme. U posljednjih 20-tak godina visoko školstvo u Bosni i Hercegovini doživjelo je potpunu degradaciju.