A+ A A-

Srbija predala zahtjev za èlanstvo u EU

STOCKHOLM, 22. 12.2009. - Srbijanski predsjednik Boris Tadiæ predao je u utorak u Stockholmu zahtjev za èlanstvo Srbije u Evropskoj uniji, ocijenivši kako je rijeè o "istorijskom danu za Srbiju". Dodao je da je njegova zemlja "odluèna provesti sve potrebne reforme".

Tadiæ je zahtjev za èlanstvo predao švedskom premijeru Fredriku Reinfeldtu, èija zemlja do kraja godine predsjeda Evropskom unijom. On je rekao da se radi o "veoma dobrom danu za Evropu".

"Odluka Srbije podsjetnik je na uspjeh i privlaènost Evropske unije", rekao je Reinfeldt.

Predaju zahtjeva za èlanstvo u EU vlasti Srbije su zvanièno najavile u junu 2008. u Briselu kada se potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije, Božidar Ðeliæ, sastao sa 24 stalna ambasadora zemalja ælanica (do ukupno 27) i rekao da æe Srbija do kraja 2009. "obezbijediti svojim graðanima bezvizni režim i podnijeti aplikaciju za èlanstvo u Uniji". Predajom aplikacije za sticanje statusa kandidata, Srbija je ispunila oba do sada najveæa proevropska obeæanja.

Predaja aplikacije za èlanstvo prvi je u nizu koraka na dugom putu prema èlanstvu u Uniji.

Nakon formalnog èina podnošenja zahtjeva potrebno je prvo da Vijeæe EU na nivou šefova diplomatije (a na prijedlog Evropske komisije) uvrsti ovu temu na svoj dnevni red i da zemlje èlanice jednoglasno usvoje odluku o davanju mandata Evropskoj komisiji da zapoène s izradom mišljenja o toj kandidaturi.

Komisiji je za izradu mišljenja potrebno od jedne do dvije godine i tek nakon toga zemlje èlanice EU odluèuju da li æe ‘potencijalnom kandidatu' odobriti kandidatski status i odrediti datum za poèetak dugih i teških pregovora po svih 23 poglavlja evropske pravne steèevine (acquis communaitaire).

Glavna prepreka na srbijanskom putu ka EU je i dalje Ratko Mladiæ, bivši general bosanskih Srba optužen za ratne zloèine, koji je još na slobodi. Osim Mladiæa, Haaški sud (ICTY) traži i izruèenje Gorana Hadžiæa, jednog od voða srpske pobune u Hrvatskoj.

"Èinimo sve što je moguæe da ih uhapsimo i predamo optužene Haaškom tribunalu", rekao je Tadiæ novinarima u Stockholmu, istakavši kako "nije lako pronaæi ljude s takvim iskustvom kakvi su general Mladiæ i Hadžiæ."

Reinfeldt i Tadiæ su u izjavama za medije posebno istakli "strateški geografski položaj" Srbije u oblasti prometa i energetike. Tadiæ je takoðer odao priznanje Zoranu Ðinðiæu, bivšem srbijanskom premijeru ubijenom u Beogradu u ožujku 2003. godine koji je, kako je rekao, trasio današnji proevropski put svoje zemlje.

 

Evropski povjerenik za proširenje u odlasku, Olli Rehn, èestitao je Srbiji i Švedskoj, istakavši kako je "srbijanski zahtjev za èlanstvo upotpunio uspješno švedsko predsjedništvo Evropskom unijom", dok æe.

datum srbijanskog prijema u EU "ovisiti iskljuèivo o sposobnosti Srbije da ispuni sve potrebne uslove koji stoje pred ovom zemljom".