A+ A A-

Izjava za Fenu

Sarajevo, 17.09.2011. - Na molbu cijenjenog kolege Fedžada Forte iz Fene da prokomentiram odnos domaćih vlasti prema ispruženoj ruci EU u formi pretpristupnih fiondova IPA, prvo čega sam se sjetio u tom trenu jeste da je piljarsko sitničarenje na grame, u politici neprihvatljivo bez obzira na razloge i bez obzira od koga dolazilo.Ponašanje nekih političkih aktera u BiH u vezi s IPA bespovratnim sredstvima pomoći Evropske unije od skoro 100 miliona eura i to u vrijeme vrlo ozbiljne ekonomske krize i nezaposlensti, nije samo uvreda za domaće birače koji su prije skoro godinu dana dali svoj glas sadašnjim aketerima vlasti u entitetima i na državnom nivou. Mnogo je to veća uvreda i katastrofalno loša poruka za poreske obveznike zemalja članica Evropske unije koji također već treću godinu žive s posljedicama globalne recesije, ali svoje poreske obaveze ne presatju zbog toga da izmiruju. Iz njihovih zarada se uzima i dio za zajednički budžet u Briselu, a iz njega značajan dio, do sada preko 5 milijardi eura,  stiglo je u Bosnu i Hercegovinu kako bi se otklonile posljedice rata i ubrzale reforme na putu ka Evropskoj uniji.

Koja god od domaćih političkih opcija ima sklonosti ka negiranju ovakvih činjenica, zaslužuje da bude kažnjena na svakim narednim izborima, a lokalni su već najesen naredne godine. 

Druga sankcija bi morala da bude sadržana u narednom Godišnjem izvještaju o napretku u kojem Evropska komisija već jedanaest godina gotovo rendgenski odslikava sve dobre i loše poteze vlasti, nevladinog sektora, medija i građana BiH na putu evropskih integracija. Najnoviji Izvještaj se privodi kraju, a nejgovi nalazi će biti objavljeni za oko mjesec dana. U njemu će, siguran sam, ovoga puta imenom i prezimenom biti identificirani kočničari procesa evropskih integracija po svakom pitanju. Takva specifikacija stanja i krivaca biće sastavni dio godišnjeg plana djelovanja novog šefa Delegacije i Specijalnog predstavnika EU, ambasadora Petera Sorensena koji je početkom ovog mjeseca doputovao u Sarajevo s ojačanim mandatom i jednoglasnom podrškom evropske 27-rice.

Ako se veoma brzo ne odmrzne proces evropskih integracija i konačno ne počne govoriti o poimeničnim krivcima za blokade, Bosna i Hercegovina će izgubiti i posljednju šansu da se otrgne iz ponora i krene putem kojim Crna Gora i Srbija, da Hrvatsku i ne spominjem, munjevito napreduju.