A+ A A-

Evropska Unija za svakoga, prošireno izdanje

Iz recenzije:

Na samom početku smatramo važnim skrenuti pažnju na naslov - Evropska unija za svakoga - što upućuje na namjeru autora da jednostavnim riječnikom približi složenu problematiku Evropske unije širokom krugu čitalaca. Sa takvom namjerom, autoru je uspjelo da u neobično konciznom pregledu predstavi Evropsku uniju i široku lepezu različitih pristupa analizi najznačajnijih karakteristika EU. Text