A+ A A-

Recenzija knjige ''Evropska unija i zemlje bivše Jugoslavije''

Recenzije

Na samom početku smatramo važnim skrenuti pažnju na naslov - Evropska unija za svakoga - što upuæuje na namjeru autora da jednostavnim riječnikom približi složenu problematiku Evropske unije širokom krugu čitalaca. Sa takvom namjerom, autoru je uspjelo da u neobično konciznom pregledu predstavi Evropsku uniju i široku lepezu različitih pristupa analizi najznačajnijih karakteristika EU. Na taj način uspio je prevazići prvobitnu namjeru i, ostajući dosljedan načinu prezentacije EU, pružiti bogatstvo korisnih informacija i analiza značajnih dokumenata za razumijevanje ove složene problematike.

Dr Azra Hadžiahmetović

Ekonomski fakultet u Sarajevu

''Evropska unija za svakoga''
Autor: Zekerijah Smajiæ

Ugledni publicista i novinar Zekerijah Smajiæ se i ovim radom pokazao kao odličan poznavalac ove složene materije i analitičar koji je sposoban da uspješno poveže svoju analizu sa konkretnim tokovima u evropskoj stvarnosti. Uvodeći čitaoca u historijski okvir rađanja EU, autor daje i osnovne elemente važne za razumijevanje EU uključujuæi i one koji svojim utopijskim obilježjima upućuju na razumijevanje Evrope kao pojma koji prevazilazi klasično geografsko značenje.

Knjiga je podijeljena u 16 dijelova sa bogatom dokumentacijom osnovnih pokazatelja EU i najznačajnijih selektivnih dokumenata na osnovu kojih se može pratiti i institucionalni razvoj EU. Posebnu pažnju autora, što je i razumljivo, zaokuplja prostor Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, čemu je u ovom radu posvetio značajan dio. Upućujući čitaoca na hronologiju odnosa EU prema ovom regionu, autor naznačava i ključne dokumente od važnosti za približavanje zemalja regije članstvu EU. Time je ovom radu, osim alitičnosti, dao i vrlo korisnu karakteristiku vodiča ne samo kroz EU i njene institucije, već i za one koji jesu ili će biti direktno uključeni u procese približavanja naše zemlje članstvu EU.

Po svojoj koncepciji, strukturi i obimu faktografske građe, ovaj rad Zekerijaha Smajića, kao nastavak njegovog višegodišnjeg stučnog bavljenja ovom temom, kao i prethodna njegova knjiga "Evropska unija i zemlje ex Jugoslavije", predstavlja značajan doprinos boljem razumijevanju evropske problematike.

Objavljivanjem knjige «Evropska unija za svakoga» popunila bi se velika praznina u ponudi radova ove vrste na našem prostoru. Bilo bi to od koristi za najširi krug čitalaca u pogledu proširenja pojedinačnih znanja, a istovremeno, poticaj mnogima za analize i istraživanja u pojedinim područjima ove složene problematike.

Sa zadovoljstvom predlažemo publikovanje knjige Zekerijaha Smajiæa ''Evropska unija za svakoga''.

Srajevo, 16. 2. 2005. godine                                               

ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

Prof. dr Dragoljub Stojanov,

Ekonomski fakultet u Sarajevu

...Rukopis "Evropska unija za svakoga" ima namjeru da bude lako razumljiv i poučan širokom krugu čitalaca. Autor je u tome u cjelosti uspio i, prema mojim saznanjima, ovaj tekst je jedan od rijetkih takvih rukopisa na širim prostorima Zapadnog Balkana.

Pored toga, tekst je vrlo koristan i za one čitaoce koji znaju više o Evropskoj uniji, kao što su studenti ekonomskog fakulteta....

Sarajevo, 10. 02. 2005.