A+ A A-

Knjižara

Evropska unija za svakoga

Iz recenzije:

Na samom početku smatramo važnim skrenuti pažnju na naslov - Evropska unija za svakoga - što upćuje na namjeru autora da jednostavnim riječnikom približi složenu problematiku Evropske unije širokom krugu čitalaca. Sa takvom namjerom, autoru je uspjelo da u neobično konciznom pregledu predstavi Evropsku uniju i široku lepezu različitih pristupa analizi najznačajnijih karakteristika EU.Read more ...

Evropska Unija za svakoga, prošireno izdanje

Iz recenzije:

Na samom početku smatramo važnim skrenuti pažnju na naslov - Evropska unija za svakoga - što upućuje na namjeru autora da jednostavnim riječnikom približi složenu problematiku Evropske unije širokom krugu čitalaca. Sa takvom namjerom, autoru je uspjelo da u neobično konciznom pregledu predstavi Evropsku uniju i široku lepezu različitih pristupa analizi najznačajnijih karakteristika EU.Read more ...

Recenzija knjige ''Evropska unija i zemlje bivše Jugoslavije''

Recenzije

Na samom početku smatramo važnim skrenuti pažnju na naslov - Evropska unija za svakoga - što upuæuje na namjeru autora da jednostavnim riječnikom približi složenu problematiku Evropske unije širokom krugu čitalaca. Sa takvom namjerom, autoru je uspjelo da u neobično konciznom pregledu predstavi Evropsku uniju i široku lepezu različitih pristupa analizi najznačajnijih karakteristika EU. Na taj način uspio je prevazići prvobitnu namjeru i, ostajući dosljedan načinu prezentacije EU, pružiti bogatstvo korisnih informacija i analiza značajnih dokumenata za razumijevanje ove složene problematike.

Read more ...