A+ A A-

Autentièni Zakljuèci o Balkanu

GAERC CONCLUSIONS ON WESTERN BALKANS

(March, 05, 2007) 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

1.      The Council welcomed the formation of the new Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina. It encouraged the new authorities to ensure a swift and effective implementation of all the four conditions necessary for the conclusion of negotiations for a Stabilisation and Association Agreement as set out in the Council conclusions of 12 December 2005. The Council reiterated its full support to Bosnia and Herzegovina's European perspective...

Read more ...

BOSNA I HERCEGOVINA U VIJEÆU EVROPE

Rezolucijom Komiteta ministara Vijeæa/Savjeta Evrope broj 2002/5 od 20. marta 2002. godine, Bosna i Hercegovina je, veæ, 24. aprila pozvana da postane punopravni èlan "najstarije zajednièke kuæe demokratije na evropskom tlu". Iako u tom momentu nisu bili ispunjeni svi preduslovi za tako ‘glatku' odluku, meðu èlanicama je, napokon, preovladalo uvjerenje da je Bosni i Hercegovini potrebno pomoæi «iznutra» upravo u najdelikatnijem trenutku nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma - u implementaciji odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji zemlje.

Read more ...

RADNICI-DOŠLJACI PODIJELILI EU

Na Praznik rada 2006. godine, Finska, Španija, Portugal i Grèka  otvorile su svoja tržišta rada za radnike iz zemalja koje su u EU ušle 1. maja 2004. godine. Ove zemlje su se tako prikljuèile Britaniji, Irskoj i Švedskoj koje su svoja tržišta rada za osam, od ukupno deset novih èlanica EU, otvorile zajedno s takozvanim „velikim proširenjem“.

Read more ...

EVROPSKA UNIJA PREKINULA PREGOVORE S BEOGRADOM

Vlada u Beogradu postala je žrtva vlastite nedosljednosti u saradnji s Haškim tribunalom, zbog koje je jedan od najtraženijih bjegunaca od pravde, general Ratko Mladiæ i dalje na slobodi. Ni posljednji rok za njegovo izruèenje, koji je važio do poèetka maja, vlasti Srbije nisu ispoštovale zbog èega je Evropska komisija odmah nakon prvomajskog praznmovanja, 3. maja, suspendirala pregovore o pridruživanju SCG Evropskoj uniji.

Read more ...