A+ A A-

Verhofstadt: I istoènoj Evropi euro

Bruxelles, 29. novembra 2009.- Voða grupe liberala (ALDE) u Evropskom parlamentu, Belgijanac Guy Verhofstadt, predložio je da se svim istoènoevropskim zemljama koje još nisu ispunile uslove za uvoðenje eura, "odmah odobri jedinstvena evropska valuta koja bi bila u opticaju paralelno sa nacionalnim valutama". Cilj ove mjere bi bio zaštita ovih zemalja od novih posljedica ekonomske krize.

 

Nove èlanice EU iz središnje i istoène Evrope traže brži pristup euro zoni kako bi ubrzale ekonomski oporavak. Poljska i Bugarska tvrde da im nisu potrebni nikakvi zajmovi za spašavanje do krize ako bi im se omoguæilo pristupanje jedisntvenom Evropskom kursnom mehanizmu (ERM II) kao èekaonici za euro.

Veæina evropskih ministara finansija, meðutim, ne pristaje na omekšavanje uslova za uvoðenje , veæ radije ostaju pri individualnim mjerama prema svakoj zemlji koja je pogoðena krizom.

Od novih èlanica EU, euro su uvele Slovenija, Kipar, Malta i Slovaèka, a prijedlog Verhofstadta se odnosi  na Poljsku, Èešku, Maðarsku, Estoniju, Litvu, Latviju, Bugarsku i Rumuniju.

"Istoène i srednjoevropske vlade možda bi trebale razmotriti moguænost uvoðenja eura. Euro bi se koristio paralelno s nacionalnim valutama u svim transakcijama i time poveæao vjerodostojnost teèaja", predlažio je Verhofstadt.

Na inicijativu èelnika ALDE-a, Evropski parlament æe na plenarnoj sjednici u Strasbourgu od 14. do 17. decembra održati raspravu o posebnim ekonomskim i finansijskim poteškoæama s kojima se suoèavaju države èlanice iz srednje i istoène Evrope koje se nalaze izvan zaštitnog kišobrana euro zone.