A+ A A-

Lisabonski ugovor – nova era za Evropu

Lisabon, 01. 12. 2009. - "Danas poèinje nova era u evropskoj saradnji, a sa Lisabonskim ugovorom Unija æe se bolje moæi suoèavati i sa izazovima globalizacije", izjavio je  Švedski premijer Fredrik Reinfeldt na sveèanoj ceremoniji u povodu stupanja na snagu toliko pripremanog reformskog ugovora.

U utorak naveèer 1. decembra, Reinfeldt je u ulozi zadnjeg predsjedavajuæeg Evropskog vijeæa, sudjelovao na sveèanosti u portuglaskoj prijestolnici, gdje je ugovor potpisan 13. decembra 2007. godine. Na sveèanosti su sudjelovali predstavnici svih evropskih institucija, meðu njima i prvi stalni predsjednik Evropskog vijeæa, Belgijanac Herman van Rompuy.

 

Glavne promjene koje donosi Lisabonski ugovor u institucionalnom ustroju EU su uvoðenje dužnosti stalnog predsjednika Evropskog vijeæa i visokog predstavnika za vanjsku politiku i zajednièku sigurnost, koji istodobno obnaša i dužnost potpredsjednika Evropske komisije.

Na vanrednom samitu do 19. novembra u Bruxellesu, èelnici EU su potpuno neoèekivano za prvog predsjednika izabrali dotadašnjeg belgijskog premijera Hermana van Rompuya, a za nasljednicu Javiera Solane malo poznatu dosadašnju komesarku Evropske komisije  za trgovinu, Britanku Catherine Ashton.

Reinfeldt je izrazio uvjerenje da æe prvi stalni predsjednik Evropskog vijeæa, Herman van Rompuy, osigurati "kontinuitet u radu èelnika zemalja èlanica EU i na najbolji naèin predstavljati Uniju na sastancima s treæim zemljama na nivou šefova država ili vlada".

Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt izjavio je da æe nova visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton biti tek "glasnogovornica Unije na meðunarodnim forumima i sastancima", te da je "pogrešno" govoriti da je ona ministrica vanjskih poslova Evropske unije".

"Politika koju EU vodi prema nekoj treæoj zemlji ili u okviru meðunarodne saradnje i dalje æe biti rezultat  složenog koordinacijskog postupka meðu zemljama èlanicama EU, jer  naèelo konsenzusa, a ne veæinsko odluèivanje, ostaje na snazi uvijek kada se radi o pitanjima iz oblasti vanjske politike" precizirao je Bildt koji je i sam bio vrlo ‘vruæa mušterija' za ovu funckiju, a zadugo je bio i jedan od vodeæih kandidata.