A+ A A-

EU je štit od negativnih efekata globalizacije

Brisel/Bruxelles,26.05.2009. - Više od polovice graðana Evropske unije nije zainteresirano za evropske parlamentarne izbore koji se održavaju od 4. do 7. juna, pokazala su najnovija istraživanja javnog mišljenja.

Oko 18 posto evropskih biraèa je odgovorilo da "nije zainteresirano za parlamentarne izbore", dok ih 35 posto "uglavnom nije zainteresirano", isto toliko je izjavilo da je "uglavnom zainteresirano", a samo je 11 posto odgovorilo da je "vrlo zainteresirano". Najviši postotak onih koji "nisu zainteresirani" nalazi se u Latviji i Slovaèkoj (29 posto), pokazala su najnovija istraživanja èiji su rezultati objavljeni 25. maja u Briselu. Na treæem mjestu najmanje zainteresiranih je Velika Britanija (28 posto) , a na èetvrtom mjestu su Grèka i Kipar sa po 26 posto.

 

Najveæi broj "vrlo zainteresiranih" je u najrazvijenijoj èlanici EU, Luksemburgu/Luxembourg (29 posto), zatim u Irskoj (25 posto) i na Malti (23 posto). Iako ukupni interes za izlazak na izbore nije optimistièan, 46 posto ispitanika smatra da je glasanje ipak najbolji naèin da se mišljenje javnosti èuje, a daleko iza zaostaju peticije (14 posto), prikljuèivanje nekoj politièkoj stranci (13 posto) i sindikati (10 posto).

Za 56 posto Evropljana, Evropska unija je šansa za borbu protiv negativnih efekata globalizacije, a takvi stavovi su dominirajuæi meðu mladima (65 posto u starosnoj dobi 18-24 godine) i meðu studentima (74 posto). Paradoksalno je, meðutim, što je tek oko šest posto mladih izmeðu 18 i 24 godine i samo 8 posto studenata izjavilo je da je "vrlo zainteresirano" za evropske izbore, dok ih 19 posto, odnosno 15 posto "nije uopæe zainteresirano". Da bi za nekog kandidata uopšte glasali, ispitanicima je najvažnije da evropski zastupnici aktivno uèestvuju na svim sastancima i plenarnim sjednicama Evropskog parlamenta i da budu predani svojoj funkciji. Na drugom mjestu je iskustvo u evropskim poslovima (21 posto), direkta komunikacija s glasaèima (20 posto), te politièko iskustvo (14 posto).

Najnovije istraživanje je provedeno izmeðu 25. marta i 15. aprila u saradnji s Centrom za evropske studije i uz sudjelovanje fondacije Konrad Adenauera i Robert Šuman/Schuman. Ukupno je anketirano 15.130 graðana iz svih 27 zemalja EU koji su stariji od 18 godina.