A+ A A-

Ashton odbacuje kritike o neiskustvu

Bruxelles, 02.12. 2009. - Visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton u svom prvom nastupu pred Vanjskopolitièkim odborom Evropskog parlamenta, odbacila je kritike na raèun neophodnog iskustva za èelno mjesto evropske diplomatije.

"Mnogo je veæ toga reèeno o tome, ali ja nikada nisam promatrala posao iz uske perspektive. Iza sebe imam 28 godina iskustva u pregovorima i u izgraðivanju konsenzusa", rekla je Ashton, koja se drugog dana od preuzimanja dužnosti pojavila pred Vanjskopolitièkim odborom Evropskog parlamenta.

Njen izbor na jednu od najvažnijih funkcija u EU bilo je veliko iznenaðenje i za najbolje poznavaoce evropskih kadrovskih ‘križaljki' jer je došla na ovu dužnost bez ikakvog iskustva u vanjskoj politici, a na mjestu povjerenice Evropske komisije za trgovinu, provela je tek godinu dana.

Prema Lisabonskom ugovoru koji je stupio na snagu 1. decembra, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku je ujedno i potpredsjednik Evropske komisije, zbog èega æe i Catherine Ashton u januaru naredne godine morati proæi saslušanje pred nadležnim odborom Evropskog parlamenta kao i svi drugi povjerenici Evropske komisije.

Tokom prvog suoèenja s evropskim parlamentarcima izjavila je da æe "zastupati stajališta svih zemalja èlanica EU" i da neæe biti "ispostava britanske vanjske politike".

David Campbell Bannerman, zastupnik UKIP-a, stranke koja se zauzima za izlazak Velike Britanije iz EU, pitao je barunicu Ashton da li je 80-tih godina kada je bila aktivist u pokretu za nuklearno naoružanje, uzimala novac od komunistièkih režima ili stranaka.

Kategorièki je, naravno, odgovorila da nikada nije uzela novac od bilo koje komunistièke zemlje ili politièke stranke.