A+ A A-

Bh. vlast: slabo pamti, brzo zaboravlja

SARAJEVO, 20.02.2012. - Direkcija za evropske integracije BiH obavijestila je 17. februara Evropsku komisiju „o statusu projektnih i sektorskih prijedloga obuhvaćenih procesom programiranja pretpristupne pomoći“ (IPA) za 2012. i 2013. godinu.

O kakvom „statusu“?

Takvom da je do tog roka usaglašeno tek 16 projektnih prijedloga za finansiranje bespovratnim novcima IPA fondova, među kojima su prijedlozi iz oblasti borbe protiv pranja novca, javnih nabavki, statistike, carina i oporezivanja, fitosanitarne ispravnosti i veterinarstva.

Međutim, u radnim grupama koje učestvuju u procesu programiranja ni ovoga puta, kao najesen 2011., nije postignuta saglasnost o projektima iz oblasti pravosuđa, transporta i energetike. A upravo te oblasti Evropska komisija smatra najvažnijim i za njih je planirano gotovo polovina ukupnog budžeta za prvu komponentu iz programa IPA 2012.-2013.

U pismu komesara EU za proširenje, Štefana Fülea od 7. februara navedeno je da državni program pomoći u okviru IPA 2012.-2013. neće biti kompletan bez usaglašenih prijedloga u navedenim sektorima.

IPA koordinacioni odbor je zbog toga zaključio da postizanje saglasnosti unutar radnih grupa u oblasti pravosuđa, transporta i energetike treba biti podignuto na „visoki politički nivo“. S tim u vezi resornim ministrima na državnom nivou upućen je poziv da „vlastitim angažmanom doprinesu postizanju tražene saglasnosti“. Direkcija za evropske integracije je istodobno zamolila Evropsku komisiju da razmotri mogućnost odobravanja dodatnog vremena za postizanje saglasnosti u vezi sa projektnim i sektorskim prijedlozima u navedenim oblastima.

Na potezu je, kao i jesenas, Štefan Füle koji je prošle godine zamalo, opravdano, preusmjerio fondove iz Instrumenata pretpristupne pomoći za BiH u iznosu od 96 miliona eura u IPA višekorisnički program za region zapadnog Balkana. Samo zahvaljući medijskoj dreci, oko 100 miliona nepovratnih para evropskih obveznika lani je sačuvano za građane, radnike i privredu ove zemlje. Veliko je pitanje da li će i ovoga puta biti razumijevanja za toliku bahatost političkih poslušnika koji odlučuju o svemu pa i o IPA fondovima.

Ciklus programiranja IPA 2012.-2013. počeo je 17. novembra 2011.godine. Evropska komisija je tada predstavila prioritetne oblasti, procedure i dinamiku programiranja. Prema planu koji je EK predstavila u novembru 2011., ciklus programiranja bi trebao biti okončan dostavljanjem programskog paketa Evropskoj komisiji najkasnije 22. juna 2012.
Alokacija za prvu komponentu (pomoć u tranziciji i jačanju institucija) IPA 2012.-2013. iznosi 211,56 miliona eura.