A+ A A-

Nekima bezvizni režim, nekima izolacija

Bruxelles, 30. 12. 2009. - Na prijedlog Evropske komisije i uz politièku saglasnost ministara vanjskih posloova, ministri unutarnjih poslova zemalja èlanica EU donijeli su u ponedjeljak, 30. decembra, odluku o ukidanju viza za graðane Srbije, Makedonije i Crne Gore, koja æe stupiti na snagu 19. decembra u ponoæ.

Od tog datuma, graðani tih zemalja s biometrijskim pasošima, moæi æe putovati u zemlje Evropske unije osim u Veliku Britaniju i Irsku koje nisu potpisnice Schengenskog sporazuma, zatim u Norvešku, Švicarsku i Island, ali i u dvije nove èlanice Unije koje još nisu dio schengenskog prostora, Bugarsku i Rumunjsku.

Ta odluka proširit æe se naknadno i na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju kada ove zemlje ispune uslove iz Mape puta za ukidanje viza, što bi se moglo dogoditi do poèetka ljeta sljedeæe godine.

Graðani Srbije, Crne Gore i Makedonije koji imaju biometrijske putovnice moæi æe ostati unutar schengenskog prostora do 90 dana, ali nemaju pravo na rad bez poslovne vize.

Povjerenik EU za proširenje Olli Rehn istakao je tim povodom da je ovo "veliki dan za graðane Srbije, Makedonije i Crne Gore i važan korak na putu prema EU".

Srbijanski predsjednik Boris Tadiæ, koji je toga dana boravio u sjedištu Evropske unije izjavio je da je ukidanje viza za ulazak u EU "veliki dodatni motiv" za provedbu potrebnih reformi za približavanje evropskim integracijama.

"Ovo je veliki dan za graðane Srbije i konkrektno postignuæe na putu prema evropskim integracijama. Generacija koja je odrasla u izolaciji, koja nije bila u moguænosti putovati i vidjeti kako ljudi žive u Evropi, nije imala posebnih motiva za sudjelovanje u teškim reformama koje su potrebne da bi se postigao bolji život. Stoga mislim da je ovo veliki dan za sve graðane Srbije, ali i za graðane Makedonije i Crne Gore, a iskreno se nadamo da æe vizna liberalizacija uskoro uslijediti i za graðane Bosne i Hercegovine i Albanije", izjavio je Tadiæ.

Upitan da li podržava viznu liberalizaciju i za graðane Kosova, Tadiæ je rekao da Srbija podupire ukidanje viza "za sve graðane na zapadnom Balkanu, pa tako i za graðana Kosova, koje je južna srpska pokrajina i tamošnji graðani su ujedno i graðani Srbije".

Europska komisija je poèetkom 2008. godine zapoèela dijalog o viznoj liberalizaciji s Makedonijom,

Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom i Bosnom i Hercegovinom. U okviru tog dijaloga Komisija je postavila mjerila koje je svaka od zemalja trebala ispuniti da bi dobila bezvizni režim za svoje graðane. U julu ove godine, Komisije je predložila Vijeæu ukidanje viza za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju te ocijenila da Albanija i BiH nisu ispunile postavljena mjerila.

Iz sjedišta EU je najavljeno da æe u sljedeæa dva mjeseca Komisija ponovno procijenjivati da li su BiH i Albanija ispunile sve postavljene uslove iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima. Komisija EU je u više navrata najavila da æe preporuèiti ukidanje viza i za te dvije zemlje èim budu ispunjeni potrebni kriteriji.