A+ A A-

Bh. vlast: slabo pamti, brzo zaboravlja

SARAJEVO, 20.02.2012. - Direkcija za evropske integracije BiH obavijestila je 17. februara Evropsku komisiju „o statusu projektnih i sektorskih prijedloga obuhvaćenih procesom programiranja pretpristupne pomoći“ (IPA) za 2012. i 2013. godinu.

O kakvom „statusu“?

Takvom da je do tog roka usaglašeno tek 16 projektnih prijedloga za finansiranje bespovratnim novcima IPA fondova, među kojima su prijedlozi iz oblasti borbe protiv pranja novca, javnih nabavki, statistike, carina i oporezivanja, fitosanitarne ispravnosti i veterinarstva.

Read more ...

Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije

SARAJEVO, 1¸2.09.2011-Partnerski rad za integraciju Bosne i Hercegovine u EU

Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije

Politički život u Bosni i Hercegovini je nastavljen nakon ljetne pauze, a u zemlju su stigla neka nova lica. Ja sam jedan od njih. Prošlog petka sam predao akreditive predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine kao šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU. Protokolarni dio, naravno, dobija naslove - slike rukovanja i zastava su bile na naslovnim stranicama.To je sasvim normalno. Međutim, kao što sam rekao svom rukovodećem osoblju kada smo se prošle sedmice prvi put sastali u uredu - svima mora biti jasno zbog čega smo ovdje. Dopustite da podijelim sa vama o čemu smo razmišljali.

Read more ...

Nekima bezvizni režim, nekima izolacija

Bruxelles, 30. 12. 2009. - Na prijedlog Evropske komisije i uz politièku saglasnost ministara vanjskih posloova, ministri unutarnjih poslova zemalja èlanica EU donijeli su u ponedjeljak, 30. decembra, odluku o ukidanju viza za graðane Srbije, Makedonije i Crne Gore, koja æe stupiti na snagu 19. decembra u ponoæ.

Od tog datuma, graðani tih zemalja s biometrijskim pasošima, moæi æe putovati u zemlje Evropske unije osim u Veliku Britaniju i Irsku koje nisu potpisnice Schengenskog sporazuma, zatim u Norvešku, Švicarsku i Island, ali i u dvije nove èlanice Unije koje još nisu dio schengenskog prostora, Bugarsku i Rumunjsku.

Read more ...

Povlaèenje iz procesa reformi u Bosni i Hercegovini?

Luksemburg/Luxembourg, 27.10.2009. - Vijeæe ministara Evropske unije na redovnom zasijedanju u Luksemburgu/Luxembourg nije donijelo nikakav zakljuèak u vezi s butmirskim procesom niti je sugeriralo bilo kakve upute za nastavak reformskog procesa. Predsjedavajuæi Vijeæa, švedske šef diplomatije Karl Bilt (Carl Bildt) izjavio je nakon sjednice da "Evropska unija sada oèekuje od bh. lidera da za svoju zemlju uèine nešto sami".

Read more ...

Vizni režim: “podobni” i “nepodobni”

Brisel/Bruxelles, 15. 07.2009. - Evropska komisija je u srijedu u Briselu službeno predstavila prijedlog za ukidanje viza za graðane Srbije, Crne Gore i Makedonije, te najavila moguænost da sliènu preporuku izda za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju kada za to ispune uslove. Komisija je saopštila da bi se to moglo dogoditi do sredine sljedeæe godine.

"Današnji prijedlog trebao bi omoguæiti graðanima triju država putovanje bez viza u zemlje šengenskog/schengen prostora s novim biometrijskim putovnicama. Evropska komisija ostaje privržena i ukidanju viza za graðane Bosne i Hercegovine i Albanije, ali te države još nisu ispunile potrebne uslove da bi bile ukljuèene u današnji prijedlog", navodi se u službenom obrazloženju Evropske komisije.

Read more ...

Osnovan Evropski lobi Bosne i Hercegovine

Višegrad, 25.05.2009. -  Nakon skoro jednogodišnjih priprema, u Višegradu je održana osnivčka konferencija Unije evropskih gradova BiH čiji je cilj lobiranje[1] za deblokadu procesa evropskih integracija i što skoriji prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.


Pojmovnik: [1] / Engleska riječ lobby (hodnik, predvorje) praktično je primijenjena u poslovne svrhe još od sredine 19. stoljeća, kada su građani ili njihove grupe za pritisak, u ‘predvorju' Donjeg doma britanskog parlamenta imale priliku da razgovaraju sa svojim poslanicima i da utiču na donošenje konačnih odluka od značaja za njihove interesne grupe.

Read more ...

Albanija i BiH nisu ispunile uslove za ukidanje viza?

Brisel/Bruxelles, 18.05.2009. - Evropska komisija je danas završila prvi cjeloviti izvještaj o ispunjavanju uslova iz mape puta za ukidanje viza graðanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Zamjenik èeškog ministra vanjskih poslova Jan Pojar, potvrdio je da je izvještaj Komisije dostavljen zemljama èlanicama, ali nije želio govoriti o njegovoj sadržini. Istakao je, ipak, da se u dokumentu od "više stotina stranica" navodi da su "neke zemlje ostvarile veæi, a neke manji napredak" tokom cjelogodišnje realizacije mape puta za uklidanje viza.

Read more ...

“EU nikome ne daje blanko čekove.”

Sarajevo,04.02.2009. - "Trenutni zastoj po pitanju euro-integracijskih procesa predstavlja veliki problem. Prošle godine Bosna i Hercegovina je usvojila samo sedam zakona u vezi sa prioritetima Evropskog partnerstva. Ova godina će biti od apsolutne važnosti da se vidi da li će BiH ostati na putu EU integracija, ili će ispasti iz grupe zemalja regiona koje se kreću prema Evropskoj uniji", izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčák,  koji se u seriji oproštajnih susreta širom BiH, u srijedu, 4. februara sastao i sa kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Read more ...

Špiriæ: Evroatlantski put nema alternativu

Sarajevo, 27.01.2009. - Nakon serije sve oštrijih kritika zvaniènog Brisela zbog zaostajanja Bosne i Hercegovine na putu Evropskih integracija, Vijeæe ministara je u roku od samo sedam dana održalo dvije tematske rasprave o procesu evropskih i sjeveroatlantskih integracija i jednu «razmjenu mišljenja» s predstavnicima najviših institucija u zemlji.

Na tematskoj sjednici od 22. januara usvojen je paket dokumenata koji se odnose na implementaciju Mape puta o liberalizaciji viznog režima, te Informacija o obavljenim pregovorima s predstavnicima Evropske komisije u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Vijeæe je zadužilo Interresornu radnu grupu za ova pitanja da, «u koordinaciji sa nadležnim institucijama, u roku od 30 dana dostavi Vijeæu ministara plan aktivnosti za provoðenje preporuka iz dokumenta Evropske komisije».

Read more ...