A+ A A-

EUROPOL U BOSNI I HERCEGOVINI

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, i direktor Europola, Rob Wainwright, potpisali su 31.augusta u Sarajevu Sporazum o proširenju saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala putem razmjene informacija, uključujući i lične podatke osumnjičenih počinitelja, te zajedničkim planiranjem operativnih aktivnosti.

 

Potpisivanjem Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji zaključeni su uspješni pregovori između Bosne i Hercegovine i EUROPOL-a o udruživanju snaga u cilju maksimalne efikasnosti u borbi protiv kriminaliteta.

 

 Novi stepen saradnje, nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, biti će važan za rješavanje prioritetnih oblasti krivičnih djela poput ilegalnih migracija, krijumčarenja narkotika i krivotvorenja, a koja podjednako pogađaju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju.

 

Ovim Sporazumom se zamjenjuje Sporazum o strateškoj saradnji iz 2007. godine.

 

Rob Wainwright, direktor EUROPOL-a, istakao je da potpisivanje Operativnog sporazuma "predstavlja važan korak u jačanju međunarodne borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, te olakšava efikasnu operativnu saradnju".

 

Nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu, gotovo cijeli region će biti obuhvaćen operativnim sporazumima. "Naša saradnja će učiniti i Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju sigurnijima“, zaključio je Wainwright.

 

Vijeće Evropske unije je ranije ove godine odobrilo tekst Sporazuma koji će biti primjenjiv u praksi nakon njegove ratifikacije od strane nadležnih državnih tijela.