A+ A A-

RS: Ponovo prijetnje referendumom

Banja Luka-Sarajevo - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike srpske zakazana je za danas u Banja Luci s ciljem da se «u povodu neovlaštenih istupa predsjedavajuæeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžiæa» na zasjedanju Generalne skupštine UN i Parlamentarnoj skupštini Vijeæa Evrope, održanim krajem prošlog mjeseca.

Inicijativu za sazivanje vanredne skupštine pokrenuo je predsjednik RS Rajko Kuzmanoviæ koji je u uvodnom izlaganju izjavio da najnoviji istupi predsjedavajuæeg Silajdžiæa «predstavljaju direktan udar na Dejtonski sporazum», te da æe RS u cilju odbrane svojih interesa «upotrijebiti sva raspoloživa politièka sredstava, ukljuèujuæi i pravo na referendum o izdvajanju iz Bosne i Hercegovine».

U povodu održavanja današnje vanredne sjednice Narodne skupštine RS, visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH, Miroslav Lajèak je upozorio da «vladajuæi politièari u BiH konaèno, i jednom za uvijek, moraju prestati sa osporavanjem i prijetnjama jednostranim promjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma i okrenuti se evropskim prioritetima».

U saopštenju se takoðe navodi da «proglašavanje neèega poput 'suvereniteta Republike Srpske', ili 'Bosne i Hercegovine kao državne zajednice', je neprihvatljivo i nikad neæe ni biti. Suverenitet je atribut država, odnosno, Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska je sastavni dio njene unutrašnje strukture. Drugim rijeèima, prema Ustavu, RS je entitet, a ne država u državi».

Lajèak oèekujem da «Narodna skupština RS uvijek djeluje u skladu sa ovom ustavnom i pravnom stvarnošæu, ukljuèujuæi i posebnu sjednicu zakazanu za 13. oktobar ove godine». 

«Napominjem da je Upravni odbor Vijeæa za implementaciju mira-PIC (na posljednjem zasijedanju u Sarajevu, op.Z.S.) takoðe jasno stavio do znanja da  bh. politièari moraju prekinuti sa praksom prijetnji za jednostranu promjenu ustavne strukture države i da prestanu svojatati pravo odluèivanja o zatvaranju OHR-a, što je nadležnost Vijeæa za implementaciju mira - svidjalo se to njima ili ne. Svaki konkretan potez suprotan tome biæe posmatran kao kap koja je prelila èašu», navodi se u, ovoga puta nimalo diplomatskom, saopštenju iz ureda Miroslava Lajèaka.