A+ A A-

Povlaèenje iz procesa reformi u Bosni i Hercegovini?

Luksemburg/Luxembourg, 27.10.2009. - Vijeæe ministara Evropske unije na redovnom zasijedanju u Luksemburgu/Luxembourg nije donijelo nikakav zakljuèak u vezi s butmirskim procesom niti je sugeriralo bilo kakve upute za nastavak reformskog procesa. Predsjedavajuæi Vijeæa, švedske šef diplomatije Karl Bilt (Carl Bildt) izjavio je nakon sjednice da "Evropska unija sada oèekuje od bh. lidera da za svoju zemlju uèine nešto sami".

Read more ...

Vizni režim: “podobni” i “nepodobni”

Brisel/Bruxelles, 15. 07.2009. - Evropska komisija je u srijedu u Briselu službeno predstavila prijedlog za ukidanje viza za graðane Srbije, Crne Gore i Makedonije, te najavila moguænost da sliènu preporuku izda za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju kada za to ispune uslove. Komisija je saopštila da bi se to moglo dogoditi do sredine sljedeæe godine.

"Današnji prijedlog trebao bi omoguæiti graðanima triju država putovanje bez viza u zemlje šengenskog/schengen prostora s novim biometrijskim putovnicama. Evropska komisija ostaje privržena i ukidanju viza za graðane Bosne i Hercegovine i Albanije, ali te države još nisu ispunile potrebne uslove da bi bile ukljuèene u današnji prijedlog", navodi se u službenom obrazloženju Evropske komisije.

Read more ...

Osnovan Evropski lobi Bosne i Hercegovine

Višegrad -  Nakon skoro jednogodišnjih priprema, u Višegradu je 25. maja održana osnivaèka konferencija Unije evropskih gradova BiH èiji je cilj lobiranje[1] za deblokadu procesa evropskih integracija i što skoriji prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

 


Pojmovnik: [1] / Engleska rijeè lobby (hodnik, predvorje) praktièno je primijenjena u poslovne svrhe još od sredine 19. stoljeæa, kada su graðani ili njihove grupe za pritisak, u ‘predvorju' Donjeg doma britanskog parlamenta imale priliku da razgovaraju sa svojim poslanicima i da utièu na donošenje konaènih odluka od znaèaja za njihove interesne grupe.

Read more ...

Albanija i BiH nisu ispunile uslove za ukidanje viza?

Brisel/Bruxelles, 18.05.2009. - Evropska komisija je danas završila prvi cjeloviti izvještaj o ispunjavanju uslova iz mape puta za ukidanje viza graðanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Zamjenik èeškog ministra vanjskih poslova Jan Pojar, potvrdio je da je izvještaj Komisije dostavljen zemljama èlanicama, ali nije želio govoriti o njegovoj sadržini. Istakao je, ipak, da se u dokumentu od "više stotina stranica" navodi da su "neke zemlje ostvarile veæi, a neke manji napredak" tokom cjelogodišnje realizacije mape puta za uklidanje viza.

Read more ...

“EU nikome ne daje blanko čekove.”

Sarajevo,04.02.2009. - "Trenutni zastoj po pitanju euro-integracijskih procesa predstavlja veliki problem. Prošle godine Bosna i Hercegovina je usvojila samo sedam zakona u vezi sa prioritetima Evropskog partnerstva. Ova godina će biti od apsolutne važnosti da se vidi da li će BiH ostati na putu EU integracija, ili će ispasti iz grupe zemalja regiona koje se kreću prema Evropskoj uniji", izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčák,  koji se u seriji oproštajnih susreta širom BiH, u srijedu, 4. februara sastao i sa kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Read more ...

Špiriæ: Evroatlantski put nema alternativu

Sarajevo, 27.01.2009. - Nakon serije sve oštrijih kritika zvaniènog Brisela zbog zaostajanja Bosne i Hercegovine na putu Evropskih integracija, Vijeæe ministara je u roku od samo sedam dana održalo dvije tematske rasprave o procesu evropskih i sjeveroatlantskih integracija i jednu «razmjenu mišljenja» s predstavnicima najviših institucija u zemlji.

Na tematskoj sjednici od 22. januara usvojen je paket dokumenata koji se odnose na implementaciju Mape puta o liberalizaciji viznog režima, te Informacija o obavljenim pregovorima s predstavnicima Evropske komisije u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Vijeæe je zadužilo Interresornu radnu grupu za ova pitanja da, «u koordinaciji sa nadležnim institucijama, u roku od 30 dana dostavi Vijeæu ministara plan aktivnosti za provoðenje preporuka iz dokumenta Evropske komisije».

Read more ...

OHR: Najvažnije je obezbijediti kontinuitet

Sarajevo, 27.01.2009. - Ambasadori Upravnog odbora Vijeæa za implementaciju mira (PIC), na sastanku održan u utorak, 27. januara u Sarajevu, nisu raspravljali o imenovanju novog visokog predstavnika meðunarodne zajednice i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zakljuèeno je da Miroslav Lajèak, iako je dan ranije u Bratislavi preuzeo dužnost slovaèkog ministra vanjskih poslova, ostaje na funkciji u Sarajevu "u punom kapacitetu" sve do imenovanja njegovog nasljednika.

"Ambasadori PIC-a su utvrdili èinjenièno stanje i obezbijedili funkcionalni kontinuitet obje funkcije", saopšteno je iz ureda visokog predstavnika meðunarodne zajednice (OHR) i specijalnog predstavnika EU (EUSR) u Sarajevu.

Read more ...

Podrška tranziciji i razvoju institucija BiH

Sarajevo, 10.12.2008. - Briselski Djed mraz je u Bosnu i Hercegovinu stigao u pravo vrijeme: Evropska komisija (EK) je u srijedu, 10. decembra odobrila drugi dio Nacionalnog programa za Bosnu i Hercegovinu (BiH) u okviru komponente II Instrumenta predpristupne pomoæi (IPA), koji se odnosi na podršku u tranziciji i izgradnju zajednièkih institucija. Iz Delegacije evropske komisije u BiH je tim povodom potvrðeno da æe ovim programom podrške biti obezbijeðena „maksimalna finansijska sredstva u iznosu od 54 miliona eura i to kao podrška za napredovanje u kljuènim podruèjima reformi".

Read more ...

BiH je potrebna jednoglasnost!

Brisel/Bruxelles, 08.12.2008. - Nakon što su 10. novembra odobrili Novu strategiju EU prema Bosni i Hercegovini (BiH) ministri vanjskih poslova Evropske unije (EU) na sastanku održanom u ponedjeljak, 8. decembra u Briselu (Bruxelles) gotovo rutinski su dali podršku godišnjim izvještajima Evropske komisije o napretku BiH i ostalih zapadnobalkanskih zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja (SAP).

Read more ...
Bosanski English French German Russian