A+ A A-

"EU mora reagovati odmah"

SARAJEVO, 11.02.2014. - Imajući u vidu da je, zbog nedovoljnog činjenja i svoje neefikasne i često pogrešne politike prema Bosni i Hercegovini, suodgovorna za više od pola miliona nezaposlenih, za pljačkašku privatizaciju i propast realnog sektora privrede, Evropska unija bi u trenutnoj situaciji morala reagovati odmah. Dobro je da  takve poruke ovih dana i dolaze iz Brisela. Odluka visoke predstavnice Ashton i komesara Filea da u ponedjeljak neplanirano dođu u Sarajevo mogao bi biti signal da su se probudili iz višegodišnjeg zimskog sna. Ali samo signal. Da ovoga puta doista i misle ozbiljno, trebalo bi pokazati na djelu u što kraćem roku.

Šta bi bilo poželjno učiniti odmah?

Neophodno je deblokirati nepromišljeno suspendovanih oko 55 miliona eura iz programa IPARD (za razvoj poljoprivrede) i IPA programa za razvoj demokratskih institucija i za prekograničnu saradnju, te odobriti vanrednu pomoć EU za zapošljavanje mladih stručnoosposobljenih građanki i građana BiH, te za socijalno zbrinjavanje najugroženijih radnika koji su, ne svojom krivicom, ostali na ulici.  Potrebno je deblokirati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji stoji na čekanju od sredine 2008. godine, a da bi se to dogodilo, potrebno je odustati od postojećih, nepromišljenih, uslova Brisela prema BiH, među kojima je provođenje odluke Evropskog suda pravde u Strazburu. Provođenje ove odluke neizostavno treba vratiti u nadležnost Parlamentarne skupštine BiH, ustavnopravnih eksperata i Vijeća Evrope koji za takve poslove ima vlastiti Komitet ministara i Parlamentarnu skupštinu sa sjedištem, takođe, u Strazburu. Evropska komisija, dakle, niti je imala niti bi trebala da ima ikakve direktne veze sa sudskim predmetom "Sejdić i Finci". EU zvaničnici su nakon četiri godine mrcvarenja Bosne i Hercegovine ovom temom postali svjesni takve pogreške pa se sada može očekivati da će na druge načine ponuditi kompenzaciju. Potrebno je takođe Bosnu i Hercegovinu hitno, bez odlaganja, vratiti na put evropskih integracija na način da se odmrzne procedura podnošenja aplikacije za članstvo i da se ovaj proces vodi pod posebnim uslovima i olakšicama. Takav status Bosni i Hercegovini je dodijeljen u junu 1998. ali se godinama nečujno istopio. Građani BiH će to sigurno prepoznati i znati dugoročno vrjednovati.

Osim hitne intervencije, Evropska unija kolektivno i svaka njena članica pojedinačno trebalo bi da preispitaju svoje tekuće i dugoročne politike prema BiH s prvenstvenim ciljem prevladavanja stereotipa i šematskog pristupa. Bosna i Hercegovina je sui generis, ona je fenomen, i samo sa visoko naglašenim senzibilitetom i iskrenošću prema BiH i njenim građanima, međunarodna zajednica može biti dobar i poželjan saveznik. Dakle, sve što je bilo do sada potrebno je baciti i što prije zaboraviti, uključujući i unutrašnji sistem sva tri stuba izvršne vlast, kao i samu organizacionu piramidu državnih, entitetskih i lokalnih institucija u kojima je sve i počinjalo i završavalo na etno-poslušničkom mentalitetu, umjesto na stvarnim kvalitetima pojedinca-građanina i na trajnim etičkim vrijednostima. Bez toga, bosanski lonac će kipjeti sve do potpune eksplozije.

Bosanski English French German Russian