Logo

Pred BiH su teški izazovi i velika neizvjesnost

Sarajevo, 11.11.2010. - Ovogodišnji Izvještaj o napretku BiH na putu ka EU je najgori od kako se ovakva vrsta monitoringa nad našom zemljom provodi. Ta činjenica, prirodno, pojačava frustracije zvaničnog Brisela, Bosnu i Hercegovinu još više usporava na putu integracija, a euroskepticima predstavlja dodatno 'pogonsko gorivo'.
Gledajući iz trenutne perspektive, situacija je gotovo beznadežna. Glavni uslovi za kandidatski status nisu ispunjeni iako je BiH, ne
računajući Kosovo, ostala jedina zemlja u regionu koja nije podnijela takvu Aplikaciju.

Jedan od prvih uslova za takav čin je transformacija OHR u snažan i efikas ured Evropske unije, ali neki od pet ciljeva i tri uslova za takvu
tranziciju nisu ispunjeni, političko jedinstvo oko tog pitanja na niovu zemlje ne postoji niti ga je uskoro moguće postići, a sama EU osim pismenih upozorenja i izvještaja još uvijek ne preduzima značajnije poteze kojima bi se sadašnja pat-pozicija deblokirala.

Ključ rješenja je ipak u našim rukama. Da li će BiH nastaviti putem dramatičnog zaostajanja za susjedima, ili će se ugledati na Slovačku i Sloveniju iz vremena pregovora o članstvu, na Hrvatsku, koja je u završnici pregovora, a u novije vrijeme i na Crnu Goru i Srbiju koje pokazuju sve snažniju motivacju - pa krenuti jednoglasno ka dostizanju ciljeva Evropskog partnesrtva, Sporazuma o stabilizaciji i Trgovinskog sporazuma - isključivo će zavisiti od toga kakva će nam biti vlast na državnom nivou i da li će ona biti kompetentna da obavlja svoju ulogu po volji svih
političkih stranaka, po volji Brisela i po volji građana.

Sada kako stvari stoje nakon izbora u oktobru, pred BiH su teški izazovi i velika neizvjesnost.

(Zekerijah Smajić, izjava za Blic)

Copyright © 1997-2014 Zekerijah Smajic. Powered by cybercell.co