A+ A A-

Za više od 90% prometnih nesreća kriv ljudski faktor

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu i ulaganja u napredne i digitalne tehnologije u automobilskoj industriji dvije su ključne potrebe Evropske unije (EU) ako želi značajno smanjiti smrtnost na evropskim cestama. Tako smatraju evropski parlamentarci koji su u srijedu uveče (29. januara) na plenarnom zasjedanju u Briselu raspravljali o strategiji EU za održivu mobilnost i promet, te potrebnim mjerama u toj oblasti do 2030. godine.

Image result for foto, prometne nesrećeFoto:GARS

Read more ...

EU: SLOVAČKA PREUZELA 'ŠTAFETNU PALICU'

Bratislava/Brisel, 1.7.2016. - Slovačka Republika preuzela je 1. jula predsjedavanje u trenutku kada se EU nalazi u situaciji bez presedana. Ishod britanskog referenduma podrazumijeva njegovu implementaciju i novu definiciju odnosa između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, ali i 'unutarnju refleksiju' Unije koju sada čini 27 članica.

Bratislava/Brisel, 1.7.2016. - Slovačka Republika preuzela je 1. jula predsjedavanje u trenutku kada se EU nalazi u situaciji bez presedana. Ishod britanskog referenduma podrazumijeva njegovu implementaciju i novu definiciju odnosa između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, ali i 'unutarnju refleksiju' Unije koju sada čini 27 članica. 

Strateški cilj slovačkog predsjedavanja će biti jačanje povjerenja građana u Evropsku uniju kao zajednički projekat koji se zasniva na očuvanju mira, političke stabilnosti, zaštite ljudskih prava i sloboda, te stvaranju uslova za ekonomski prosperitet.

Tu su, međutim, i drugi izazovi, posebno izbjeglička i migracijska kriza, terorističke prijetnje, kao i posljedice financijske i ekonomske krize. Osim toga, Predsjedatelj mora uvijek biti u stanju reagirati i na dešavanja koja se u vrijeme pripreme prioriteta nisu mogla predvidjeti.

Kao zemlja predsjedatelj, Slovačka Republika želi biti iskren i nepristran posrednik u ispunjavanju strateških prioriteta EU. Želi pridonijeti rješenjima koja će biti prihvatljiva za sve države članice, a istovremeno korisna za Uniju u cjelini. Slovačko Predsjedavanje radit će na postizanju konkretnih rezultata za građane, za poboljšanje njihovog života, kao i za poboljšanje odnosa Unije kao cjeline i njenih građana. Također će nastojati smanjiti barijere između zemalja članica.

Program slovačkog Predsjedavanja podijeljen je na četiri prioritetna područja:

Read more ...

EU pred najvećim izazovima do sada

BRUXELLES/STRASBOURG, 28.09.2011.- Evropska unija suočena je s najvećim izazovima u svojoj historiji. Problemi se mogu prevladati samo daljnjom integracijom i kombinacijom discipline i solidarnosti, izjavio je u srijedu predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso tokom plenarnog zasjedanja Evropskog parlamenta.

"Danas smo suočeni s najvećim izazovima u historiji Evropske unije. Suočeni smo s finansijskom, gospodarskom i socijalnom krizom,
ali i s krizom povjerenja kakvu nismo imali nekoliko desetljeća", rekao je Barroso na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strasbourgu
u govoru o stanju Unije.

Read more ...

Ashton odbacuje kritike o neiskustvu

Bruxelles, 02.12. 2009. - Visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton u svom prvom nastupu pred Vanjskopolitièkim odborom Evropskog parlamenta, odbacila je kritike na raèun neophodnog iskustva za èelno mjesto evropske diplomatije.

Read more ...

Lisabonski ugovor – nova era za Evropu

Lisabon, 01. 12. 2009. - "Danas poèinje nova era u evropskoj saradnji, a sa Lisabonskim ugovorom Unija æe se bolje moæi suoèavati i sa izazovima globalizacije", izjavio je  Švedski premijer Fredrik Reinfeldt na sveèanoj ceremoniji u povodu stupanja na snagu toliko pripremanog reformskog ugovora.

U utorak naveèer 1. decembra, Reinfeldt je u ulozi zadnjeg predsjedavajuæeg Evropskog vijeæa, sudjelovao na sveèanosti u portuglaskoj prijestolnici, gdje je ugovor potpisan 13. decembra 2007. godine. Na sveèanosti su sudjelovali predstavnici svih evropskih institucija, meðu njima i prvi stalni predsjednik Evropskog vijeæa, Belgijanac Herman van Rompuy.

 

Read more ...

Verhofstadt: I istoènoj Evropi euro

Bruxelles, 29. novembra 2009.- Voða grupe liberala (ALDE) u Evropskom parlamentu, Belgijanac Guy Verhofstadt, predložio je da se svim istoènoevropskim zemljama koje još nisu ispunile uslove za uvoðenje eura, "odmah odobri jedinstvena evropska valuta koja bi bila u opticaju paralelno sa nacionalnim valutama". Cilj ove mjere bi bio zaštita ovih zemalja od novih posljedica ekonomske krize.

 

Read more ...

EU je štit od negativnih efekata globalizacije

Brisel/Bruxelles,26.05.2009. - Više od polovice graðana Evropske unije nije zainteresirano za evropske parlamentarne izbore koji se održavaju od 4. do 7. juna, pokazala su najnovija istraživanja javnog mišljenja.

Oko 18 posto evropskih biraèa je odgovorilo da "nije zainteresirano za parlamentarne izbore", dok ih 35 posto "uglavnom nije zainteresirano", isto toliko je izjavilo da je "uglavnom zainteresirano", a samo je 11 posto odgovorilo da je "vrlo zainteresirano". Najviši postotak onih koji "nisu zainteresirani" nalazi se u Latviji i Slovaèkoj (29 posto), pokazala su najnovija istraživanja èiji su rezultati objavljeni 25. maja u Briselu. Na treæem mjestu najmanje zainteresiranih je Velika Britanija (28 posto) , a na èetvrtom mjestu su Grèka i Kipar sa po 26 posto.

 

Read more ...

Usvojena šema evropske “plave karte”

Brisel/Bruxelles, 26.05.2009 - Nakon dugogodišnjih priprema, 24 zemlje èlanice Evropske unije usvojile su šemu "plave karte" èija je jedina svrha da privuèe visokokvalificirane radnike iz zemalja koje nisu èlanice Unije. U utorak 26. maja dato je zeleno svjetlo i mjerama Evropske komisije prema kojima æe se uvesti jedinstvene sankcije za evropske poslodavce koji radnu snagu zapošljavaju "na crno".

Read more ...

Nema straha od “proturuskog saveza”

Habarovsk,23.05.2009. - Uprkos pokušajima zvaniènika Evropske unije da ga razuvjere, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je u petak 23. maja da bi se Istoèno partnerstvo koje je Evropska unija nedavno uspostavila sa šest zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza "moglo prometnuti u protivruski savez koji ne bi bio nikome od koristi".

"Svako partnerstvo je bolje od sukoba, ali nama smeta to što neke zemlje pokušavaju iskoristiti takav savez sa Evropskom unijom kao partnerstvo protiv Rusije", rekao je Medvedev na zajednièkoj konferenciji za novinare nakon EU-ruskog smite koji je ovoga puta održan u Habarovsku, na krajnjem ruskom istoku udaljenom 8,5 hiljada kilometara od Moskve, na samoj granici s Kinom.

Read more ...